אם עץ נופל

מה אם העץ ההוא

העץ ההוא הוא אני?

כאשר זיכרונותיי מטעים בי, וחושיי צונחים לרגע קט,

דמיון מתפתה להשלים את הפער ותהום עצומה נפערת לרווחה

"האם העץ נפל?" אני שואלת את שכניי,

אבל אף-אחד לא אומר, לא מספר, לא יודע אולי.

מה אם העץ הזה הוא אני, ביער של חרשים מדומים?

האם שניות אלו קיימות בי

אם מילים אלו יימחקו מפאת הפסקת חשמל,

וזכרוני ישכח את מעשיי

תחילה,

אשאל,

איפה העץ בכלל?