סידור זמנים בפילוסופיה

אני לא בטוחה למה אני חושבת באופן אוטומאטי שכל האמנים שאני אוהבת הם בעלי אותם דעות שלי בעניינים פוליטיים-חברתיים-עולמיים.